SEARCH CATEGORIES ARCHIVES

icon 本日の朝練 18 Nov 2012

08:57 出発、4 周回って 10:15 帰宅。

Dst  24.98 km
Av   27.50 km/h(周回部)
Mx   51.60 km/h
Od  16,513 km
周回ごとの累積 Av は 27.2 - 27.4 - 27.6 - 27.5km/h。平坦区間後半の向い風に身の危険を感じた。

powered by blosxom.